วิธีการดูแลรอยสัก

วิธีการดูแลรอยสัก หลังจากสักเสร็จ ควรทำอะไรบ้าง ?