สายัณห์ สัญญา

สายัณห์ สัญญา ประวัตินักร้องลูกทุ่งชื่อดังในไทย