ห้องผ่าตัด ทำไมหนาว

ห้องผ่าตัด ทำไมหนาว เพื่อช่วยลดโอกาสติดเชื้อ ภายในห้อง