เปิดประวัติซานตาคลอส

เปิดประวัติซานตาคลอส ชายแก่ใจดีที่เด็กทั่วโลกรอคอย มีจริงไหม?