Sexual Anorexia คือ

Sexual Anorexia คือ ความต้องการไม่เท่ากัน โรคไม่ชอบมีเพศสัมพันธ์